+31 (0) 36 7670330 sales@weboprom.nl

ECOVADIS


Behoorlijk trots zijn we op het gouden EcoVadis label dat we onlangs hebben behaald,’ vertelt Marco Stalenhoef, directeur van Webo Promotion. ‘Al jaren zijn verantwoord ondernemen, compliancy,
het onderschrijven van de Code of Conduct en het hebben van verschillende certificeringen belangrijke punten in ons dagelijks zakendoen. We hebben in onze branche met veel verschillende productgroepen, leveranciers en productielanden te maken. Dat kan voor klanten van ons een ondoorzichtig iets zijn. Wij willen graag transparant zijn en laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten daarin scherp zijn én blijven. En dat is precies de reden dat we onszelf graag onder de loep leggen
bij een evaluatieplatform als EcoVadis.’
  


Ecovadis

EcoVadis is een onafhankelijk en objectief evaluatieplatform dat doelt op hetverbeteren van milieu en sociale praktijken van bedrijven. Dit alles ten einderisico’s te reduceren, innovatie te stimuleren en transparantie en vertrouwentussen handelspartners op te bouwen. Kortom, het verschil te maken in efficiënt werken
aan MVO en duurzaamheid.

CONTACT

MARCONIWEG 25
3899BR ZEEWOLDE
TEL: +31 (0) 36 76 70 330
SALES@WEBOPROM.NL

 

 

5 + 15 =